Random Posts

Choudwar Rupa Yatra 2019

                                                                   Choudwar Rupa Yatra 2019
                                                   

Matha Sahi 01

Pradhan Sahi 02

Marahata Sahi 03


Tala Bazar 04


Bada Bazar 05Pratap Nagar 06 


Lakshmi Narayana Sahi 07


Nuaa baniya Sahi 08


Kumbhar Sahi 09


Hanuman Sahi 10


Mahajan Sahi 11Mangala Sahi 12


 Behera Sahi 13Navagraha Sahi 14Baulae Sahi 15Khurda Sahi 16Gupteshwar Sahi 17Brahmana Sahi (ka) 18Tinikonia Bajar 19Brahmana Sahi (Kha) 20Mahalaxmi Sahi 21O.t.m Durga Bazar 22Beura Sahi 23Bada Bazar (B) 24O.t.m Bazar 25Kalinga Bazar 26Banika 27Munda Mala 28Gangadhar Bazar 29Virat Bazar 30Sabar Sahi 31Kapaleswar 32Parida Sahi 33Gandhi chhaka 34Mahaveer Bazar 35Hengulae Sahi 36Kapaleswar Nua Sahi 37Samal Sahi 38Birupa Barrage 39Kapaleswar Harijan Sahi 40Post a Comment

0 Comments